Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 11.5.2015 07:56 - 08:07
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 07:37 inställd.
S
69 11.5.2015 07:45 - 08:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Elielplatsen, kl. 07:44 inställd. Orsak: olycka.
S
906 11.5.2015 06:30 - 07:37
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 906 från Bobäck, kl. 06:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
906 11.5.2015 06:28 - 07:12
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 906 från Kauhala, kl. 06:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
5 11.5.2015 05:58 - 06:42
Esbo lokaltrafik, linje 5 från Mattby, kl. 05:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
L 11.5.2015 04:36 - 05:47
Närtåget L mot Helsingfors, kl. 04:47 inställd.
S
76B 10.5.2015 19:51 - 20:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 76B från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 19:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 10.5.2015 19:41 - 21:30
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 20:30 inställd.
S
98 10.5.2015 16:43 - 17:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 98, försenas.
S
98 10.5.2015 15:36 - 16:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 98, försenas.

Sidor

Sidor

Sidor