Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 13.5.2015 12:42 - 16:33
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 16:03 inställd.
S
I 13.5.2015 12:42 - 16:35
Närtåget I mot Dickursby, kl. 16:05 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 15:35
Närtåget I mot Dickursby, kl. 15:05 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 15:43
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 15:13 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 15:45
Närtåget I mot Dickursby, kl. 15:15 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 15:53
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 15:23 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 15:55
Närtåget I mot Dickursby, kl. 15:25 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 16:03
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 15:33 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 16:05
Närtåget I mot Dickursby, kl. 15:35 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 16:13
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 15:43 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor