Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
5 25.7.2015 08:05 - 09:02
Kervo lokaltrafik, linje 5 från Mattilanpuisto, kl. 08:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
12 25.7.2015 07:53 - 08:35
Esbo lokaltrafik, linje 12 från Hagalund, kl. 07:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
18 24.7.2015 19:24 - 20:22
Esbo lokaltrafik, linje 18 från Hagalund, kl. 19:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 24.7.2015 17:06 - 18:05
Esbo lokaltrafik, linje 2 från Otnäs, kl. 17:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 24.7.2015 15:33 - 16:16
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 15:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
61 24.7.2015 12:08 - 12:55
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Flygplatsen, kl. 11:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
132 24.7.2015 07:46 - 08:42
Regiontrafik, linje 132 från Frisansplatsen, kl. 07:42 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
T 24.7.2015 02:40 - 04:20
Närtåg T mot Helsingfors inställd kl. 3.14 och 4.14. Buss 70X trafikerar till de mellanstationerna från Kervo till Tikkurila. Orsak: banarbeten.
S
T 23.7.2015 23:40 - 24.7.2015 00:50
Närtåg T mot Riihimäki, ingen trafik kl 0.44 och kl 1.44. Buss 70x trafikerar till de mellanstationera. Orsak: banarbeten.
S
I 23.7.2015 15:54 - 16:59
Närtåg I mot flygplatsen och Helsingfors kl. 15:59, inställd.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor