Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 26.8.2015 17:03 - 17:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 16:45 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
561 26.8.2015 15:55 - 17:04
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum (M), kl. 16:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 6 26.8.2015 15:27 - 15:59
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 8 mot Busholmen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Pauluskyrkan - Sturegatan - Idrottshuset. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: olycka. Beräknad tid: 15:24 - 15:59.
S
28 26.8.2015 14:33 - 15:15
Esbo lokaltrafik, linje 28 från Alberga station, kl. 14:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 1A 8 1 6 26.8.2015 14:18 - 27.8.2015 00:00
Spårvägslinjerna: 1, 6, 8, 9 och 1A, glesare turer. Orsak: brist på personal. Beräknad tid: 14:13 - 24:00.
S
4 10 7B 4T 26.8.2015 14:11 - 15:00
Spårvägslinjerna: 4, 4T, 7B och 10, försenad. Orsak: sjukdomsfall. Beräknad tid: 14:00 - 15:00.
S
518 26.8.2015 08:50 - 09:30
Regiontrafik, linje 518 från Kungsbacka, kl. 08:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
270 26.8.2015 08:45 - 09:33
Regiontrafik, linje 270 från Helsingfors, kl. 08:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
112 26.8.2015 08:32 - 09:17
Regiontrafik, linje 112 från Mattby, kl. 08:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
788 26.8.2015 05:47 - 07:15
Regiontrafik, linje 788 från Helsingfors, kl. 06:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor