Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
65A 22.8.2015 17:14 - 18:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Åggelby (Grinddal), kl. 17:18 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
722 22.8.2015 17:10 - 18:35
Regiontrafik, linje 722 från Havukoski, kl. 17:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 22.8.2015 16:58 - 17:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Rönnbacka, kl. 16:48 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
72 22.8.2015 16:53 - 18:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Mosabacka, kl. 17:07 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
66 22.8.2015 16:47 - 18:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Västra Baggböle, kl. 17:06 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
724 22.8.2015 16:20 - 17:05
Regiontrafik, linje 724 från Lövkulla, kl. 16:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 22.8.2015 16:01 - 16:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Rönnbacka, kl. 15:48 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
68 22.8.2015 16:00 - 16:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 15:54 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
9 4 3 10 7B 4T 8 6T 2 6 7A 22.8.2015 15:44 - 18:00
Spårvägslinjerna: 4, 4T, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 6T, 2 och 3, försenas. Orsak: publikevenemang. Plats: Central. Beräknad tid: 15:41 - 18:00.
S
58 22.8.2015 09:30 - 10:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 09:54 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor