Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 27.8.2015 14:46 - 15:34
Närtåget K mot Kervo, kl. 14:34 inställd.
S
K 27.8.2015 14:46 - 16:20
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 15:20 inställd.
S
560 27.8.2015 14:44 - 15:37
Regiontrafik, linje 560 från Myrbacka, kl. 14:37 inställd. Orsak: olycka.
S
111 27.8.2015 13:08 - 14:07
Regiontrafik, linje 111 från Helsingfors, kl. 13:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 3 7B 1A 4T 1 2 7A 27.8.2015 10:40 - 11:10
Spårvägslinjerna: 1, 4, 4T, 7A, 7B, 2, 3 och 1A, försenas. Orsak: publikevenemang. Plats: Senaatintori. Beräknad tid: 10:37 - 11:10.
S
562 27.8.2015 10:15 - 11:15
Linje 562, testmeddelande. Orsak: testing. Plats: Dixi. Beräknad tid: 10:15 - 11:15.
S
132 27.8.2015 08:27 - 09:16
Regiontrafik, linje 132 från Frisansplatsen, kl. 08:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
84 27.8.2015 08:25 - 09:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 08:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
84 27.8.2015 08:25 - 09:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Degerö (Gunillavägen), kl. 08:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 27.8.2015 06:07 - 07:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Elielplatsen, kl. 06:00 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor