Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 21.8.2015 17:51 - 18:54
Närtåget K mot Kervo, kl. 17:54 inställd.
S
K 21.8.2015 17:51 - 19:40
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 18:40 inställd.
S
K 21.8.2015 17:41 - 18:44
Närtåget K mot Kervo, kl. 17:44 inställd.
S
K 21.8.2015 17:41 - 19:30
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 18:30 inställd.
S
K 21.8.2015 17:31 - 18:24
Närtåget K mot Kervo, kl. 17:24 inställd.
S
K 21.8.2015 17:31 - 19:10
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 18:10 inställd.
S
622 21.8.2015 17:27 - 18:20
Regiontrafik, linje 622 från Hagnäs, kl. 17:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
12 21.8.2015 17:25 - 18:20
Esbo lokaltrafik, linje 12 från Sökö, kl. 17:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6T 21.8.2015 16:47 - 17:30
Spårvägslinje 6T, försenas. Orsak: trafikstockning. Plats: Sandviken - Bulevarden. Beräknad tid: 15:09 - 17:30.
S
P 21.8.2015 16:46 - 17:39
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 16:39 inställd.

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor