Meddelanden

No valid traffic exceptions

Sidor

S
78 5.8.2014 17:51 - 18:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Malm sjukhus, kl. 17:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70 5.8.2014 15:42 - 16:27
Vanda lokaltrafik, linje 70 från Mikkola, kl. 15:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
205 5.8.2014 15:27 - 16:10
Regiontrafik, linje 205 från Alberga, kl. 15:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 5.8.2014 13:43 - 13:49
Närtåg A mot centrum kl 13:32, inställd. Beräknad tid: 13:40 - 13:49.
S
56 5.8.2014 10:06 - 10:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Fiskhamnen (M), kl. 09:54 inställd. Orsak: olycka.
S
M 5.8.2014 08:56 - 09:14
Närtåget M från centrum, kl. 08:44 inställd.
S
M 5.8.2014 08:56 - 09:42
Närtåget M mot centrum, kl. 09:12 inställd.
S
M 5.8.2014 08:00 - 08:14
Närtåg M mot centrum kl 07:52, inställd. Beräknad tid: 07:58 - 08:14.
S
4 5.8.2014 07:27 - 07:45
Spårvägslinje 4 mot Munksnäs, undantagsrutt. Trafikeras rutten Alexandersgatan - Snellmansgatan - Elisabetsgatan - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Orsak: olycka. Plats: Senaatintori. Beräknad tid: 07:25 - 07:45.
S
2 7A 5.8.2014 07:26 - 07:45
Spårvägslinjerna: 7A mot Senattorget och 2 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Kronohagen och Alexandersgatan trafikeras inte. Plats: Senaatintori. Beräknad tid: 07:23 - 07:45.

Sidor

Sidor