Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 7.10.2013 07:52 - 08:14
Närtåg M mot centrum kl 07:52, inställd.
S
505 7.10.2013 07:36 - 08:32
Regiontrafik, linje 505 från Nätholmen, kl. 07:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 7.10.2013 07:32 - 07:46
Närtåg M från centrum kl 07:24, inställd.
S
63 7.10.2013 07:30 - 08:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 07:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 7.10.2013 07:20 - 08:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Ladugården, kl. 07:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58B 7.10.2013 07:08 - 08:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 58B från Östra centrum (M), kl. 07:15 inställd. Orsak: olycka.
S
165 7.10.2013 07:06 - 08:16
Regiontrafik, linje 165 från Köklax, kl. 07:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 7.10.2013 07:00 - 07:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 06:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
112 7.10.2013 06:24 - 07:27
Regiontrafik, linje 112 från Helsingfors, kl. 06:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 6.10.2013 21:15 - 22:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 21:24 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor