Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
4 543 14 12 3 2 46 27.11.2014 07:00 - 10:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 2, 3, 4, 12, 14, 46 och 543, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 07:00 - 10:00.
S
174 165 150K 156 145 150A 154 143 172 160 173 171 504 147 158 27.11.2014 07:00 - 10:00
Regiontrafik, linjerna: 143, 145, 147, 154, 156, 158, 160, 165, 504, 150A, 150K, 171, 172, 173 och 174, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 07:00 - 10:00.
S
543 26.11.2014 19:11 - 19:56
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Stensvik, kl. 18:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 26.11.2014 16:46 - 17:32
Vanda lokaltrafik, linje 52 från Myrbacka, kl. 16:32 inställd. Orsak: olycka.
S
51 26.11.2014 15:44 - 17:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 16:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 26.11.2014 15:35 - 16:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 15:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 543 14 12 3 2 46 26.11.2014 14:00 - 18:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 2, 3, 4, 12, 14, 46 och 543, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 14:00 - 18:00.
S
174 165 150K 156 145 150A 154 143 172 160 173 171 504 147 158 26.11.2014 14:00 - 18:00
Regiontrafik, linjerna: 143, 145, 147, 154, 156, 158, 160, 165, 504, 150A, 150K, 171, 172, 173 och 174, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 14:00 - 18:00.
S
70 26.11.2014 11:42 - 12:24
Vanda lokaltrafik, linje 70 från Mikkola, kl. 11:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 6 26.11.2014 11:33 - 12:15
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 8 mot Arabia, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Caloniuksenkatu. Beräknad tid: 11:31 - 12:15.

Sidor

Sidor