Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
1A 1 2 12.11.2014 14:29 - 14:45
Spårvägslinjerna: 1 mot Kottby , 2 mot Nordenskiöldgatan och 1A mot Kottby , möjliga förseningar. Orsak: hinder på spåren. Plats: Katariinankatu. Beräknad tid: 14:27 - 14:45.
S
173 12.11.2014 13:51 - 14:40
Regiontrafik, linje 173 från Kampen, kl. 13:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
58 12.11.2014 12:26 - 13:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 12:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 12.11.2014 12:10 - 12:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 11:52 inställd. Orsak: olycka.
S
86 12.11.2014 12:10 - 13:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 12:15 inställd. Orsak: olycka.
S
21V 12.11.2014 09:12 - 10:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 09:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
21V 12.11.2014 09:12 - 10:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 09:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
21V 12.11.2014 09:12 - 11:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 10:19 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
543 12.11.2014 08:23 - 09:29
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Alberga, kl. 08:29 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
67 12.11.2014 08:19 - 09:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 08:15 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor