Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
U S L 19.4.2015 09:30 - 23:59
U-, S- och L-tågen ersätts med bussar (911X) mellan Köklax och Kyrkslätt kl. 10 - 24 p.g.a. banarbeten.
S
67N 19.4.2015 03:02 - 04:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 67N från Torparbacken, kl. 03:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
85 18.4.2015 16:05 - 17:10
Esbo lokaltrafik, linje 85 från Nouxändan, kl. 16:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 18.4.2015 06:10 - 07:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 06:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
205 17.4.2015 23:23 - 18.4.2015 00:30
Regiontrafik, linje 205 från Helsingfors, kl. 23:30 inställd. Orsak: olycka.
S
10 17.4.2015 17:45 - 18:15
Spårvägslinje 10, försenas. Orsak: tekniska problem. Plats: Jalavatie hållplats. Beräknad tid: 17:42 - 18:15.
S
98 17.4.2015 16:56 - 17:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 98, undantagsrutt. Orsak: gatan avstängd på Brunnsökarvägen och Lekholmsvägen . Beräknad tid: 16:50 - 17:20.
S
53 17.4.2015 16:30 - 17:10
Vanda lokaltrafik, linje 53 från Pejas, kl. 16:10 inställd. Orsak: olycka.
S
84 17.4.2015 15:45 - 16:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 15:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
61 17.4.2015 14:27 - 15:15
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Flygplatsen, kl. 14:15 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor