Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
N 9.4.2015 19:31 - 21:01
Närtåget N mot Kervo, kl. 20:01 inställd.
S
N 9.4.2015 19:31 - 21:45
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 20:45 inställd.
S
17 9.4.2015 16:09 - 17:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Femkanten, kl. 16:06 inställd. Orsak: olycka.
S
474A 9.4.2015 15:57 - 17:10
Regiontrafik, linje 474A från Helsingfors, kl. 16:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 6 9.4.2015 14:40 - 15:10
Spårvägslinjerna: 6 mot Arabia och 3 mot Nordenskiöldgatan , försenad. Orsak: sjukdomsfall. Plats: bulevardi. Beräknad tid: 14:36 - 15:10.
S
503 9.4.2015 14:33 - 15:30
Regiontrafik, linje 503 från Mattby, kl. 14:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
72 9.4.2015 09:15 - 10:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 09:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1 9.4.2015 08:36 - 09:23
Vanda lokaltrafik, linje 1 från Katrinesjukhuset, kl. 08:23 inställd. Orsak: olycka.
S
732 9.4.2015 07:56 - 08:55
Regiontrafik, linje 732 från Helsingfors, kl. 07:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
68 9.4.2015 07:55 - 08:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 07:47 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor