Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
20 14.10.2013 19:39 - 20:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Skillnaden, kl. 19:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
70T 14.10.2013 18:59 - 19:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 70T från Skomakarböle, kl. 18:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
110 14.10.2013 16:48 - 17:36
Regiontrafik, linje 110 från Alberga, kl. 16:36 inställd. Orsak: olycka.
S
205 14.10.2013 15:39 - 16:20
Regiontrafik, linje 205 från Alberga, kl. 15:20 inställd. Orsak: olycka.
S
94A 14.10.2013 14:35 - 15:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Stensböle, kl. 14:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 14.10.2013 13:48 - 14:39
Esbo lokaltrafik, linje 51 från Kurängen, kl. 13:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7B 14.10.2013 09:07 - 09:55
Spårvägslinje 7B, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 09:05 - 09:55.
S
4 4T 14.10.2013 08:07 - 09:00
Spårvägslinjerna: 4 och 4T, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Skatudden. Beräknad tid: 08:05 - 09:00.
S
52 14.10.2013 07:47 - 08:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 07:31 inställd. Orsak: olycka.
S
63 14.10.2013 07:38 - 08:39
Vanda lokaltrafik, linje 63 från Kallbäcken, kl. 07:39 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor