Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
U S L Y 14.11.2014 15:00 - 17.11.2014 05:00
L-, S- och U-tågen kör inte mellan Köklax och Kyrkslätt 15.11 kl. 23 - 17.11 kl. 5 p.g.a. banarbeten. Tågen ersätts med busslinje 911X. Y-tåget kör endast mellan Kyrkslätt-Karis.
S
E 14.11.2014 14:21 - 15:19
Närtåget E mot Köklax, kl. 14:19 inställd.
S
E 14.11.2014 14:21 - 15:55
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 14:55 inställd.
S
N 14.11.2014 14:01 - 14:38
Närtåg N mot Kervo , inställd. Beräknad tid: 14:01 - 14:38.
S
N 14.11.2014 13:46 - 15:01
Närtåget N mot Kervo, kl. 14:01 inställd.
S
N 14.11.2014 13:39 - 13:48
Närtåg N mot Kervo , inställd. Beräknad tid: 13:11 - 13:48.
S
N 14.11.2014 13:36 - 14:55
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 13:55 inställd.
S
M 14.11.2014 13:11 - 13:27
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 12:57 inställd.
S
110 14.11.2014 07:02 - 08:48
Regiontrafik, linje 110 från Alberga, kl. 07:48 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
121A 14.11.2014 06:35 - 07:15
Regiontrafik, linje 121A från Helsingfors, kl. 06:15 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor