Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 14.10.2014 08:56 - 09:29
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 08:59 inställd.
S
A 14.10.2014 08:56 - 09:47
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 09:17 inställd.
S
M 14.10.2014 08:56 - 09:57
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 09:27 inställd.
S
K 14.10.2014 08:31 - 09:21
Närtåget K mot Kervo, kl. 08:21 inställd.
S
N 14.10.2014 08:31 - 10:05
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 09:05 inställd.
S
K 14.10.2014 07:36 - 08:41
Närtåget K mot Kervo, kl. 07:41 inställd.
S
K 14.10.2014 07:36 - 09:25
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 08:25 inställd.
S
M 14.10.2014 07:33 - 08:00
Närtåg M, trafikerar normalt igen.
S
15 14.10.2014 07:32 - 08:19
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Otnäs, kl. 07:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
15 14.10.2014 07:32 - 09:14
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 08:14 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor