Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 4.11.2014 09:06 - 09:39
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 09:09 inställd.
S
M 4.11.2014 09:06 - 10:07
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 09:37 inställd.
S
67 3.11.2014 22:06 - 23:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 22:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
145 3.11.2014 20:50 - 21:31
Regiontrafik, linje 145 från Helsingfors, kl. 20:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
841 3.11.2014 19:18 - 20:00
Regiontrafik, linje 841 från Söderkulla, kl. 19:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
1 2 3.11.2014 17:03 - 17:20
Spårvägslinjerna: 1 mot Salutorget och 2 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Fabriksgatan och Styrmansgatan trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Olympiaterminalen. Beräknad tid: 16:39 - 17:20.
S
172 3.11.2014 16:42 - 18:15
Regiontrafik, linje 172 från Kampen, kl. 17:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
1 2 3.11.2014 16:39 - 17:00
Spårvägslinjerna: 1 mot Salutorget och 2 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Fabriksgatan och Styrmansgatan trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Olympiaterminalen. Beräknad tid: 16:36 - 17:00.
S
56 3.11.2014 10:33 - 11:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Gamlas, kl. 10:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
66A 65A 20 3.11.2014 09:15 - 09:45
Alla Drumsöbussar körs via Västerleden och Lemisholmsvägen kl. 9.30 - 9.45 p.g.a. underhållsarbeten för Drumsö bro.

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor