Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 26.5.2015 07:46 - 08:37
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 08:07 inställd.
S
45 26.5.2015 07:32 - 08:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 45 från Kampen, kl. 07:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 26.5.2015 06:56 - 07:09
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 06:39 inställd.
S
M 26.5.2015 06:56 - 07:37
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 07:07 inställd.
S
3 7B 10 1A 2 7A 6 4 9 8 4T 1 6T 26.5.2015 06:18 - 06:45
Spårvägslinjerna: 1, 4, 4T, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 6T, 2, 3 och 1A, möjliga förseningar. Orsak: banarbeten. Plats: Paavalinkirkko. Beräknad tid: 05:31 - 06:15.
S
3 7B 10 1A 2 7A 6 4 9 8 4T 1 6T 26.5.2015 05:46 - 06:15
Spårvägslinjerna: 1, 4, 4T, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 6T, 2, 3 och 1A, möjliga förseningar. Orsak: banarbeten. Plats: Paavalinkirkko. Beräknad tid: 05:31 - 06:15.
S
T 26.5.2015 00:05 - 04:14
T-tågen från Helsingfors kl. 00.31 och 01.31 och från Riihimäki kl. 03.14 och 04.14 stannar inte på stationer mellan Dickursby och Kervo. Busslinje 70X trafikerar till de mellanstationerna Sandkulla, Björkby, Räckhals, Korso och Savio.
S
9 25.5.2015 17:15 - 17:30
Spårvägslinje 9, undantagsrutt. Trafikeras rutten Karlsgatan - Idrottshuset - Sturegatan - Backasgatan - Mässcentrum - Böle station - Banbyggarvägen - Backasvägen - Sturegatan - Idrottshuset - Karlsgatan. Flemingsgatan, Aleksis Kivis gata och Jämsägatan trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Pasilan konepaja. Beräknad tid: 16:54 - 17:30.
S
9 25.5.2015 16:52 - 17:15
Spårvägslinje 9, möjliga förseningar. Orsak: hinder på spåren. Plats: Pasilan Konepaja. Beräknad tid: 16:50 - 17:15.
S
510 25.5.2015 16:35 - 18:56
Regiontrafik, linje 510 från Mårtensdal, kl. 17:56 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor