Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
81 25.3.2015 21:11 - 22:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 21:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 4 10 7B 4T 6T 6 7A 25.3.2015 17:57 - 18:30
Spårvägslinjerna: 4, 4T, 6, 7A, 7B, 9, 10 och 6T, försenad. Orsak: tekniska problem. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 17:54 - 18:30.
S
17 25.3.2015 11:49 - 13:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Kronohagen, kl. 12:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
59 25.3.2015 08:27 - 09:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 08:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
95 25.3.2015 08:21 - 09:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 08:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 25.3.2015 07:33 - 08:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 07:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
89 25.3.2015 06:56 - 08:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 07:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 25.3.2015 05:31 - 06:13
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 05:43 inställd.
S
62 24.3.2015 20:15 - 20:33
S
109 24.3.2015 17:28 - 18:09
Regiontrafik, linje 109 från Kampen, kl. 17:09 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor