Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
88 10.3.2015 06:50 - 08:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 07:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
14 9.3.2015 22:16 - 23:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 22:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 9.3.2015 21:52 - 23:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 22:10 inställd. Orsak: personalbrist.
S
50 9.3.2015 17:10 - 17:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Stårkärr, kl. 16:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
530 9.3.2015 15:57 - 16:39
Regiontrafik, linje 530 från Esbo centrum, kl. 15:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
132 9.3.2015 15:46 - 16:26
Regiontrafik, linje 132 från Helsingfors, kl. 15:26 inställd. Orsak: olycka.
S
51 9.3.2015 15:05 - 15:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 14:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 9.3.2015 11:51 - 12:39
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 12:09 inställd.
S
I 9.3.2015 07:51 - 08:25
Närtåget I mot Dickursby, kl. 07:55 inställd.
S
I 9.3.2015 07:51 - 08:53
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 08:23 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor