Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
1 2 3.11.2014 16:39 - 17:00
Spårvägslinjerna: 1 mot Salutorget och 2 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Fabriksgatan och Styrmansgatan trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Olympiaterminalen. Beräknad tid: 16:36 - 17:00.
S
56 3.11.2014 10:33 - 11:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Gamlas, kl. 10:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
66A 65A 20 3.11.2014 09:15 - 09:45
Alla Drumsöbussar körs via Västerleden och Lemisholmsvägen kl. 9.30 - 9.45 p.g.a. underhållsarbeten för Drumsö bro.
S
172 3.11.2014 09:13 - 09:55
Regiontrafik, linje 172 från Kampen, kl. 08:55 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
247A 3.11.2014 08:41 - 09:37
Regiontrafik, linje 247A från Helsingfors, kl. 08:37 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
21V 3.11.2014 08:18 - 09:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 08:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 3.11.2014 07:17 - 08:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 07:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 3.11.2014 06:02 - 06:30
Spårvägslinje 2 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Trafikeras rutten Simonsgatan - Mannerheimvägen - Aleksandersgatan. Järnvägstorget och Mikaelsgatan trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Kapteeninkatu. Beräknad tid: 06:01 - 06:30.
S
107 3.11.2014 05:40 - 06:34
Regiontrafik, linje 107 från Kampen, kl. 05:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
10 2.11.2014 22:11 - 22:30
Spårvägslinje 10 mot Kirurgen, möjliga förseningar. Orsak: ordningsproblem. Plats: Pikku-Huopalahti. Beräknad tid: 22:08 - 22:30.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor