Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
R Z H N 18.10.2014 19:10 - 20:00
Närtågen: H, N, R och Z, möjliga förseningar. Orsak: olycka. Beräknad tid: 19:08 - 20:00.
S
75 18.10.2014 16:33 - 17:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 75 från Parkstad station, kl. 16:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20 18.10.2014 15:51 - 16:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 15:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
452 18.10.2014 13:45 - 14:40
Regiontrafik, linje 452 från Myrbacka, kl. 13:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
85A 18.10.2014 12:26 - 13:15
Esbo lokaltrafik, linje 85A från Kattila, kl. 12:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 18.10.2014 01:51 - 05:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 71, förseneningar möjlijga. Orsak: olycka på Rönnbackavägen. Beräknad tid: 01:38 - 05:00.
S
72 17.10.2014 08:44 - 09:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Mosabacka, kl. 08:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
64 17.10.2014 08:30 - 10:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Järnvägstorget, kl. 09:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
64 17.10.2014 08:29 - 09:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Östra Baggböle, kl. 08:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
102 16.10.2014 16:55 - 17:48
Regiontrafik, linje 102 från Otnäs, kl. 16:48 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor