Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
53 18.3.2015 16:09 - 16:49
Vanda lokaltrafik, linje 53 från Myrbacka, kl. 15:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
652 18.3.2015 15:22 - 16:17
Regiontrafik, linje 652 från Stubbacka, kl. 15:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
453 18.3.2015 15:21 - 16:05
Regiontrafik, linje 453 från Mårtensdal, kl. 15:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
59 18.3.2015 15:01 - 15:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 14:55 inställd. Orsak: olycka.
S
51 18.3.2015 12:02 - 12:46
Esbo lokaltrafik, linje 51 från Alberga, kl. 11:46 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
43 18.3.2015 11:53 - 12:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Elielplatsen, kl. 11:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70 18.3.2015 09:43 - 10:26
Vanda lokaltrafik, linje 70 från Mikkola, kl. 09:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
92 18.3.2015 08:46 - 09:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 08:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 18.3.2015 08:11 - 09:31
Närtåget N mot Kervo, kl. 08:31 inställd.
S
1A 1 18.3.2015 07:44 - 08:00
Spårvägslinjerna: 1 mot Salutorget och 1A mot Eira , undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Fabriksgatan och Styrmansgatan trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 07:40 - 08:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor