Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
18 24.5.2015 19:39 - 20:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 18 från Eira, kl. 19:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
72 24.5.2015 14:35 - 16:01
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 15:01 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 24.5.2015 12:00 - 14:15
Spårvagnslinje 8 kör ca kl. 12.45-14.15 mot båda riktningarna rutten Runebergsgatan - Mannerheimvägen - Nordenskiöldsgatan - Viborgsgatan - Borgågatan - Västra Brahegatan - Helsingegatan.
S
58 24.5.2015 12:00 - 15:09
Avgångar för busslinje 58 från Östra centrum kl. 13.09 - 15.09 och från Munkshöjden kl. 13.14 - 15.14 kör på undantagsrutt Aleksis Kivis gata - Savolaxgatan - Nordenskiöldsgatan.
S
731 24.5.2015 10:38 - 11:24
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 10:24 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
14 24.5.2015 08:20 - 09:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 08:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
L 24.5.2015 07:56 - 08:46
Närtåget L mot Helsingfors, kl. 07:46 inställd.
S
62 24.5.2015 01:42 - 02:40
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Dickursby, kl. 01:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
90N 24.5.2015 01:30 - 04:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 90N från Järnvägstorget, kl. 03:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
95 23.5.2015 19:59 - 20:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 19:58 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor