Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 2.9.2014 10:41 - 11:27
Närtåget M mot centrum, kl. 10:57 inställd.
S
M 2.9.2014 10:06 - 10:17
Närtåget M mot centrum, kl. 09:47 inställd.
S
M 2.9.2014 09:51 - 10:27
Närtåget M mot centrum, kl. 09:57 inställd.
S
150 2.9.2014 08:46 - 09:46
Regiontrafik, linje 150 från Stensvik, kl. 08:46 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
14 12 2.9.2014 08:42 - 11:30
Esbo lokaltrafik, linjerna: 12 och 14, förseningar möjliga. Orsak: vägarbete. Beräknad tid: 08:39 - 11:30.
S
171 2.9.2014 08:41 - 09:40
Regiontrafik, linje 171 från Kampen, kl. 08:40 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
150 2.9.2014 08:37 - 09:34
Regiontrafik, linje 150 från Stensvik, kl. 08:34 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
147 2.9.2014 08:37 - 09:33
Regiontrafik, linje 147 från Stensvik, kl. 08:33 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
165 2.9.2014 08:35 - 10:00
Regiontrafik, linje 165, förseningar möjliga. Orsak: olycka. Beräknad tid: 08:32 - 10:00.
S
11 2.9.2014 08:29 - 09:17
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Frisansplatsen, kl. 08:17 inställd. Orsak: trafikstockning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor