Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
87 23.3.2015 13:37 - 14:32
Vanda lokaltrafik, linje 87 från Mellungsbacka, kl. 13:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 23.3.2015 08:03 - 09:23
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 08:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 23.3.2015 07:44 - 08:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Malm station, kl. 07:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 23.3.2015 07:34 - 08:20
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 23.3.2015 07:32 - 08:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 07:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 23.3.2015 07:19 - 08:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 07:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
110 23.3.2015 07:19 - 08:48
Regiontrafik, linje 110 från Alberga, kl. 07:48 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
67 23.3.2015 07:01 - 08:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 07:57 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
731 23.3.2015 07:00 - 07:45
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 06:45 inställd. Orsak: olycka.
S
N 23.3.2015 05:51 - 06:31
Närtåget N mot Kervo, kl. 05:31 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor