Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
231 29.10.2014 17:35 - 18:28
Regiontrafik, linje 231 från Tavastberga, kl. 17:28 inställd. Orsak: olycka.
S
K 29.10.2014 17:16 - 18:05
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 17:05 inställd.
S
5 29.10.2014 16:44 - 17:34
Esbo lokaltrafik, linje 5 från Alberga, kl. 16:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
110 29.10.2014 14:55 - 16:04
Regiontrafik, linje 110 från Helsingfors, kl. 15:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
613 29.10.2014 14:51 - 15:40
Regiontrafik, linje 613 från Kallbäcken, kl. 14:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
248A 29.10.2014 13:35 - 14:18
Regiontrafik, linje 248A från Jupper, kl. 13:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
158 29.10.2014 08:53 - 09:52
Regiontrafik, linje 158 från Tillisbacken, kl. 08:52 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
68 29.10.2014 07:59 - 08:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 07:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
14 29.10.2014 07:00 - 12:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 14, undantagsrutt Ärtholmsstranden-Eirastranden-Docksgatan-Fabriksgatan. Orsak: vägarbete. Beräknad tid: 7- 12.
S
71 29.10.2014 06:19 - 07:07
Vanda lokaltrafik, linje 71 från Dickursby, kl. 06:07 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor