Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
10K 21.10.2014 08:19 - 09:08
Esbo lokaltrafik, linje 10K från Otnäs, kl. 08:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
550 21.10.2014 07:53 - 08:49
Regiontrafik, linje 550 från Östra centrum, kl. 07:49 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
62 21.10.2014 07:01 - 07:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 62 från Britas, kl. 06:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
L 21.10.2014 05:21 - 06:19
Närtåget L mot Kyrkslätt, kl. 05:19 inställd.
S
U 21.10.2014 05:21 - 07:30
Närtåget U mot Helsingfors, kl. 06:30 inställd.
S
9 20.10.2014 23:19 - 23:45
Spårvägslinje 9 mot Östra böle, försenas. Orsak: ordningsproblem. Plats: Länsiterminaali. Beräknad tid: 23:17 - 23:45.
S
363A 20.10.2014 19:35 - 20:17
Regiontrafik, linje 363A från Askis, kl. 19:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 4T 20.10.2014 18:07 - 18:30
Spårvägslinjerna: 4 mot Skatudden och 4T mot Skatuddens terminal, undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Skatudden trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Mariankatu. Beräknad tid: 18:05 - 18:30.
S
205 20.10.2014 16:55 - 17:39
Regiontrafik, linje 205 från Alberga, kl. 16:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7A 20.10.2014 16:10 - 16:30
Spårvägslinje 7A mot Senattorget, undantagsrutt. Trafikeras rutten Djurgården - Idrottshuset - Karlsgatan. Böle, Backasgatan och Sörnäs trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Mäkelänrinne. Beräknad tid: 16:05 - 16:30.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor