Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 12.6.2015 18:51 - 19:04
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 18:34 inställd.
S
M 12.6.2015 18:51 - 19:32
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 19:02 inställd.
S
N 12.6.2015 17:31 - 18:55
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 17:55 inställd.
S
2 12.6.2015 17:30 - 15.6.2015 04:00
Spårvägslinje 2, trafikeras rutten Operan - Glaspalatsen - Järnvägstorget. Runebergsgatan och Kampen trafikeras inte. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: 18:00 - 15.06.2015 04:00. Ersättande bus 2X.
S
8 12.6.2015 17:30 - 15.6.2015 04:00
Spårvägslinje 8, undantagsrutt. Trafikeras Operan - Tölö hall - Operan. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: 18:00 - 15.06.2015 04:00. Bus 8X till Busholmen.
S
K 12.6.2015 17:26 - 18:11
Närtåget K mot Kervo, kl. 17:11 inställd.
S
I 12.6.2015 17:06 - 17:25
Närtåget I mot Dickursby, kl. 16:55 inställd.
S
I 12.6.2015 17:06 - 17:53
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 17:23 inställd.
S
58B 12.6.2015 16:26 - 17:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 58B från Östra centrum (M), kl. 16:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 12.6.2015 15:39 - 16:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 15:27 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor