Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 21.8.2014 07:56 - 08:25
Närtåget I från centrum, kl. 07:55 inställd.
S
I 21.8.2014 07:56 - 08:53
Närtåget I mot centrum, kl. 08:23 inställd.
S
I 21.8.2014 07:52 - 09:05
Närtåg I, alla tåg inställda. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 07:49 - 09:05.
S
I 21.8.2014 07:46 - 08:15
Närtåget I från centrum, kl. 07:45 inställd.
S
I 21.8.2014 07:46 - 08:43
Närtåget I mot centrum, kl. 08:13 inställd.
S
I 21.8.2014 07:36 - 08:05
Närtåget I från centrum, kl. 07:35 inställd.
S
I 21.8.2014 07:36 - 08:33
Närtåget I mot centrum, kl. 08:03 inställd.
S
4 4T 20.8.2014 17:03 - 18:00
Spårvägslinjerna: 4 och 4T, undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Skatudden trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Ritarihuone. Beräknad tid: 17:00 - 18:00.
S
8 6 20.8.2014 16:48 - 17:30
Spårvägslinjerna: 6 mot Arabia och 8 mot Arabia, undantagsrutt. Trafikeras rutten Idrottshuset - Sturegatan - Pauluskyrkan. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Hämeentie. Beräknad tid: 16:44 - 17:30.
S
4 4T 20.8.2014 16:38 - 17:15
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 4T mot Munksnäs, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Granvägen - Tölö tull. Stockholmsgatan och Munksnäs trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Tukholmankatu. Beräknad tid: 16:35 - 17:15.

Sidor

Sidor