Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
8 6 20.8.2014 16:48 - 17:30
Spårvägslinjerna: 6 mot Arabia och 8 mot Arabia, undantagsrutt. Trafikeras rutten Idrottshuset - Sturegatan - Pauluskyrkan. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Hämeentie. Beräknad tid: 16:44 - 17:30.
S
4 4T 20.8.2014 16:38 - 17:15
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 4T mot Munksnäs, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Granvägen - Tölö tull. Stockholmsgatan och Munksnäs trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Tukholmankatu. Beräknad tid: 16:35 - 17:15.
S
65A 20.8.2014 16:21 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Drumsö (Hallonnäs), kl. 16:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 20.8.2014 16:06 - 16:51
Närtåget K från centrum, kl. 15:51 inställd.
S
3 20.8.2014 14:13 - 14:59
Esbo lokaltrafik, linje 3 från Alberga, kl. 13:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 20.8.2014 10:30 - 11:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 10:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
72 20.8.2014 06:04 - 06:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Mosabacka, kl. 05:51 inställd. Orsak: olycka.
S
72 20.8.2014 06:04 - 07:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 06:38 inställd. Orsak: olycka.
S
3 1A 19.8.2014 18:38 - 18:59
Spårvägslinjerna: 3 mot Brunnsparken och 1A mot Eira , undantagsrutt. . Orsak: hinder på spåren. Plats: Kapteeninkatu. Beräknad tid: 18:31 - 18:59.
S
58 19.8.2014 17:06 - 18:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 17:02 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor