Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
66 21.8.2014 18:00 - 19:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Västra Baggböle, kl. 18:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 21.8.2014 14:40 - 15:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 62 från Britas, kl. 14:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 21.8.2014 13:27 - 14:16
Esbo lokaltrafik, linje 51 från Alberga, kl. 13:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7B 8 6 7A 21.8.2014 12:07 - 12:30
Spårvägslinjerna: 6, 7A, 7B och 8, trafikerar normalt igen. Orsak: olycka. Plats: Sörnäs. Beräknad tid: 12:04 - 12:30.
S
N 21.8.2014 09:41 - 10:31
Närtåget N från centrum, kl. 09:31 inställd.
S
N 21.8.2014 09:41 - 11:15
Närtåget N mot centrum, kl. 10:15 inställd.
S
453 21.8.2014 08:20 - 09:01
Regiontrafik, linje 453 från Mårtensdal, kl. 08:01 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
I 21.8.2014 08:16 - 08:35
Närtåget I från centrum, kl. 08:05 inställd.
S
I 21.8.2014 08:16 - 08:45
Närtåget I från centrum, kl. 08:15 inställd.
S
I 21.8.2014 08:16 - 09:03
Närtåget I mot centrum, kl. 08:33 inställd.

Sidor

Sidor