Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 19.8.2014 15:47 - 16:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Elielplatsen, kl. 15:47 inställd. Orsak: olycka.
S
14 19.8.2014 15:46 - 16:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 15:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 19.8.2014 15:03 - 16:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 15:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 19.8.2014 14:52 - 16:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 15:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 19.8.2014 14:52 - 16:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 15:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
14 19.8.2014 14:29 - 15:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 14:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 19.8.2014 13:51 - 14:45
Närtåget N mot centrum, kl. 13:45 inställd.
S
911 19.8.2014 10:42 - 11:40
Regiontrafik, linje 911 från Köklax, kl. 10:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
650 19.8.2014 08:10 - 08:52
Regiontrafik, linje 650 från Övitsböle, kl. 07:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 1A 2 19.8.2014 08:03 - 08:10
Spårvägslinjerna: 2 mot Brunnsparken , 3 mot Nordenskiöldgatan och 1A mot Eira , trafikerar normalt igen. Orsak: tidigare störning. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 08:01 - 08:10.

Sidor

Sidor