Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 13.5.2015 12:37 - 15:25
Närtåget I mot Dickursby, kl. 14:55 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 15:35
Närtåget I mot Dickursby, kl. 15:05 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 15:43
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 15:13 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 15:45
Närtåget I mot Dickursby, kl. 15:15 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 15:53
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 15:23 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 15:55
Närtåget I mot Dickursby, kl. 15:25 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 16:03
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 15:33 inställd.
S
I 13.5.2015 12:37 - 16:05
Närtåget I mot Dickursby, kl. 15:35 inställd.
S
50 13.5.2015 12:23 - 13:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Hertonäs (M), kl. 12:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 4T 13.5.2015 10:13 - 10:30
Spårvägslinjerna: 4 mot Skatudden och 4T mot Skatuddens terminal, möjliga förseningar. Orsak: olycka. Plats: Tukholmankatu. Beräknad tid: 10:10 - 10:30.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor