Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
E 15.8.2014 07:11 - 07:55
Närtåget E mot centrum, kl. 06:55 inställd.
S
633 15.8.2014 06:13 - 07:26
Regiontrafik, linje 633 från Helsingfors, kl. 06:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7B 14.8.2014 22:30 - 22:45
Spårvägslinje 7B, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Järnvägstorget - Hagnäs. Alexandersgatan och Kronohagen trafikeras inte. Orsak: gatuschakt. Plats: Senaatintori. Beräknad tid: 22:28 - 22:45.
S
3 2 14.8.2014 21:26 - 21:45
Spårvägslinjerna: 2 mot Brunnsparken och 3 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras som 2 rutten Simonsgatan - Mannerheimvägen - Bulevarden - Eira - som 3 rutten Olympiaterminalen - Salutorget - Alexandersgatan - Mannerheimvägen - Järnvägstorget. Orsak: tekniska problem. Plats: Fabriksgatan. Beräknad tid: 21:23 - 21:45.
S
3 2 14.8.2014 19:40 - 19:45
Spårvägslinjerna: 2 mot Brunnsparken och 3 mot Nordenskiöldgatan , trafikerar normalt igen. Orsak: tidigare störning. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 19:38 - 19:45.
S
3 2 14.8.2014 19:15 - 19:45
Spårvägslinjerna: 2 mot Brunnsparken och 3 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras som 2 rutten Simonsgatan - Mannerheimvägen - Bulevarden - Eira - som 3 rutten Olympiaterminalen - Salutorget - Alexandersgatan - Mannerheimvägen - Järnvägstorget. Orsak: banarbeten. Plats: Fabriksgatan. Beräknad tid: 19:11 - 19:45.
S
A 14.8.2014 18:31 - 18:47
Närtåget A mot centrum, kl. 18:17 inställd.
S
78 14.8.2014 17:41 - 18:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Nordsjö hamn, kl. 17:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
738 14.8.2014 17:36 - 18:28
Regiontrafik, linje 738 från Helsingfors, kl. 17:28 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
518 14.8.2014 17:17 - 18:10
Regiontrafik, linje 518 från Sörnäs, kl. 17:10 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor