Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
8 17.1.2015 16:53 - 17:15
Spårvägslinje 8 mot Busholmen, inga konsekvenser. Orsak: tidigare störning. Plats: Runeberginkatu. Beräknad tid: 16:46 - 17:15.
S
2 17.1.2015 16:43 - 17:15
Spårvägslinje 2 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Järnvägstorget - Glaspalatsen - Operan. Kampen och Runebergsgatan trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Runeberginkatu. Beräknad tid: 16:40 - 17:15.
S
2 17.1.2015 16:42 - 17:15
Spårvägslinje 2 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Trafikeras rutten Operan - Glaspalatsen - Järnvägstorget. Runebergsgatan och Kampen trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Runeberginkatu. Beräknad tid: 16:38 - 17:15.
S
51 17.1.2015 08:22 - 09:08
Vanda lokaltrafik, linje 51 från Tavastby, kl. 08:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
45 16.1.2015 20:39 - 21:38
Vanda lokaltrafik, linje 45 från Myrbacka, kl. 20:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69B 16.1.2015 19:00 - 19:40
Vanda lokaltrafik, linje 69B från Dickursby, kl. 18:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
95 16.1.2015 18:50 - 19:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 18:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
620 16.1.2015 17:26 - 18:32
Regiontrafik, linje 620 från Helsingfors, kl. 17:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 1A 1 16.1.2015 17:16 - 17:40
Spårvägslinjerna: 1, 3 mot Nordenskiöldgatan och 1A mot Eira , möjliga förseningar. Orsak: hinder på spåren. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 17:13 - 17:40.
S
615 16.1.2015 16:52 - 17:45
Regiontrafik, linje 615 från Helsingfors, kl. 16:45 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor