Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
N 4.9.2014 09:11 - 09:51
Närtåget N från centrum, kl. 08:51 inställd.
S
N 4.9.2014 09:11 - 10:01
Närtåget N från centrum, kl. 09:01 inställd.
S
N 4.9.2014 09:11 - 10:35
Närtåget N mot centrum, kl. 09:35 inställd.
S
N 4.9.2014 09:11 - 10:45
Närtåget N mot centrum, kl. 09:45 inställd.
S
67 4.9.2014 07:58 - 08:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 07:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 3.9.2014 23:59 - 4.9.2014 02:30
Spårvägslinje 4 kör fr.o.m. kl. 01 undantagsrutten Operan - Runebergsgatan - Simongatan - Studenthuset. Orsak: gatuschakt.
S
730 3.9.2014 23:04 - 4.9.2014 00:07
Regiontrafik, linje 730 från Norra Nissbacka, kl. 23:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 3.9.2014 21:14 - 22:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 21:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 3.9.2014 21:14 - 22:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 21:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 3.9.2014 18:11 - 18:30
Spårvägslinje 8 mot Busholmen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Pauluskyrkan - Sturegatan - Idrottshuset. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 18:08 - 18:30.

Sidor

Sidor

Sidor