Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
3 29.7.2014 11:50 - 12:20
Spårvagn 3 kör till Båtmansgatans ändhållplats då sträckan via Fabriksgatans östra del körs inte kl. 11.50-12.20.
S
88 29.7.2014 09:40 - 10:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 09:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 29.7.2014 09:40 - 10:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 09:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
554 29.7.2014 07:44 - 08:49
Regiontrafik, linje 554 från Östra Centrum, kl. 07:49 inställd. Orsak: olycka.
S
21V 28.7.2014 22:08 - 23:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 22:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
59 28.7.2014 21:03 - 21:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Hertonäs (M), kl. 20:48 inställd. Orsak: olycka.
S
21V 28.7.2014 17:41 - 18:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 17:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 28.7.2014 17:41 - 18:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 17:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
23 28.7.2014 16:00 - 16:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Järnvägstorget, kl. 15:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 28.7.2014 14:35 - 15:15
Spårvägslinje 9, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Länsiterminaali. Beräknad tid: 14:33 - 15:15.

Sidor

Sidor

Sidor