Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
E 11.7.2014 16:36 - 18:19
Närtåget E från centrum, kl. 17:19 inställd.
S
E 11.7.2014 16:36 - 18:55
Närtåget E mot centrum, kl. 17:55 inställd.
S
58B 11.7.2014 16:29 - 17:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 58B från Klinikerna i Mejlans, kl. 16:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 11.7.2014 15:41 - 17:01
Närtåget N från centrum, kl. 16:01 inställd.
S
N 11.7.2014 15:41 - 17:45
Närtåget N mot centrum, kl. 16:45 inställd.
S
M 11.7.2014 14:51 - 15:14
Närtåget M från centrum, kl. 14:44 inställd.
S
M 11.7.2014 14:51 - 15:42
Närtåget M mot centrum, kl. 15:12 inställd.
S
N 11.7.2014 14:11 - 15:41
Närtåget N från centrum, kl. 14:41 inställd.
S
N 11.7.2014 14:11 - 16:25
Närtåget N mot centrum, kl. 15:25 inställd.
S
23 11.7.2014 09:21 - 10:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Brunakärr (Invalidstiftelsen), kl. 09:23 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor