Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
T 11.7.2014 21:51 - 12.7.2014 00:37
Närtåget T mot centrum, kl. 23:37 inställd.
S
H 11.7.2014 21:51 - 22:48
Närtåget H från centrum, kl. 21:48 inställd.
S
78 11.7.2014 21:03 - 21:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Nordsjö hamn, kl. 20:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 11.7.2014 20:11 - 21:31
Närtåget N från centrum, kl. 20:31 inställd.
S
N 11.7.2014 20:11 - 22:15
Närtåget N mot centrum, kl. 21:15 inställd.
S
E 11.7.2014 20:06 - 21:49
Närtåget E från centrum, kl. 20:49 inställd.
S
M 11.7.2014 20:06 - 21:24
Närtåget M från centrum, kl. 20:54 inställd.
S
E 11.7.2014 20:06 - 22:55
Närtåget E mot centrum, kl. 21:55 inställd.
S
M 11.7.2014 20:06 - 21:52
Närtåget M mot centrum, kl. 21:22 inställd.
S
E 11.7.2014 20:06 - 22:25
Närtåget E mot centrum, kl. 21:25 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor