Meddelanden

No valid traffic exceptions

Sidor

S
550 7.4.2014 15:19 - 17:30
Regiontrafik, linje 550, försenas. Orsak: olycka. Beräknad tid: 15:17 - 17:30.
S
65A 7.4.2014 15:14 - 16:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Åggelby (Grinddal), kl. 15:23 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
5 7.4.2014 14:43 - 15:30
Esbo lokaltrafik, linje 5 från Alberga, kl. 14:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
23 7.4.2014 12:52 - 13:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Järnvägstorget, kl. 12:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6T 6.4.2014 14:22 - 18:00
Spårvägslinje 6T. Körs till Västra terminalen, även om skylterna är 6, Beräknad tid: 14:00 - 18:00.
S
615 5.4.2014 16:20 - 17:00
Regiontrafik, linje 615 från Flygplatsen, kl. 16:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6T 5.4.2014 15:23 - 18:00
Spårvägslinje 6T. Körs till Västra terminalen, även om skylterna är 6, Beräknad tid: 15:12 - 18:00.
S
55 5.4.2014 06:02 - 06:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 05:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
58 4.4.2014 17:50 - 18:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 17:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
90 4.4.2014 17:00 - 18:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 90 från Kallviksvägen, kl. 17:02 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor