Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
50 14.7.2014 08:45 - 09:37
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Dickursby, kl. 08:37 inställd. Orsak: olycka.
S
3 2 13.7.2014 23:45 - 15.7.2014 02:00
Spårvagnarna 2 and 3 kör mot Forsby hall efter kl. 23.45 rutten Karlsgatan/Helsingegatan - Sörnäs - Tavastvägen p.g.a. rälsarbeten.
S
61 13.7.2014 13:22 - 14:25
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Flygplatsen, kl. 13:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
633 13.7.2014 12:42 - 13:32
Regiontrafik, linje 633 från Helsingfors, kl. 12:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 12.7.2014 21:31 - 22:29
Närtåget A från centrum, kl. 21:59 inställd.
S
A 12.7.2014 21:31 - 22:52
Närtåget A mot centrum, kl. 22:22 inställd.
S
27 12.7.2014 12:37 - 13:32
Esbo lokaltrafik, linje 27 från Esbo centrum, kl. 12:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 12.7.2014 12:11 - 13:25
Närtåget N mot centrum, kl. 12:25 inställd.
S
85 12.7.2014 12:03 - 13:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Jollas, kl. 12:04 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
61 12.7.2014 11:06 - 11:50
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Dickursby, kl. 10:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor