Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
10 14.1.2014 07:10 - 07:35
Spårvägslinje 10 mot Lillhoplax, försenas. Orsak: tekniska problem. Plats: Johanneskyrkan. Beräknad tid: 07:06 - 07:35.
S
A 14.1.2014 06:56 - 07:09
Närtåg A mot centrum 06:52, inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 06:54 - 07:09.
S
A 14.1.2014 06:47 - 06:49
Närtåg A 6.29 från centrum, inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 06:44 - 06:49.
S
554 14.1.2014 06:47 - 07:36
Regiontrafik, linje 554 från Alberga, kl. 06:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 14.1.2014 06:40 - 07:22
Esbo lokaltrafik, linje 51 från Alberga, kl. 06:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
213 14.1.2014 06:16 - 07:10
Regiontrafik, linje 213 från Köklax, kl. 06:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
97V 14.1.2014 06:12 - 07:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Östra centrum (M), kl. 06:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
121A 14.1.2014 06:08 - 07:15
Regiontrafik, linje 121A från Helsingfors, kl. 06:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
97 14.1.2014 05:58 - 06:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Mellungsbacka (M), kl. 05:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
533 14.1.2014 05:48 - 06:41
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Gammelgård, kl. 05:41 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor