Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 13.1.2015 22:41 - 23:24
Närtåget A mot Alberga, kl. 22:54 inställd.
S
A 13.1.2015 22:41 - 23:47
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 23:17 inställd.
S
S 13.1.2015 21:51 - 22:32
Närtåget S mot Helsingfors, kl. 21:32 inställd.
S
7A 13.1.2015 19:34 - 20:00
Spårvägslinje 7A mot Senattorget, försenas. Orsak: växelfel. Plats: Sturenkatu. Beräknad tid: 19:32 - 20:00.
S
93K 13.1.2015 17:59 - 18:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 93K från Östra Centrum(M), kl. 17:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70V 13.1.2015 15:56 - 16:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 70V från Järnvägstorget, kl. 15:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
611 13.1.2015 15:30 - 16:40
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 15:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
503 13.1.2015 14:31 - 15:00
Regiontrafik, linje 503, undantagsrutt. Trafikeras inte Havshagen. Trafikeras Sörnäs strandvägen. Orsak: gatan avstängd. Beräknad tid: 14:25 - 15:00.
S
53 13.1.2015 14:25 - 15:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 53, undantagsrutt. Trafikeras inte Havshagen. Trafikeras Sörnäs strandvägen. Orsak: gatan avstängd. Beräknad tid: 14:19 - 15:00.
S
2 13.1.2015 14:03 - 14:30
Spårvägslinje 2 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Järnvägstorget - Glaspalatsen - Operan. Kampen och Runebergsgatan trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Arkadiankatu. Beräknad tid: 14:01 - 14:30.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor