Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
E 4.7.2014 12:16 - 13:19
Närtåget E från centrum, kl. 12:19 inställd.
S
E 4.7.2014 12:16 - 13:55
Närtåget E mot centrum, kl. 12:55 inställd.
S
45 4.7.2014 07:46 - 08:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 45 från Malmgård, kl. 07:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
50 4.7.2014 07:07 - 08:07
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Dickursby, kl. 07:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 4.7.2014 07:04 - 07:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 06:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 4.7.2014 06:16 - 07:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 06:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 4.7.2014 06:11 - 07:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 06:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 10 7B 7A 4.7.2014 06:08 - 07:00
Spårvägslinjerna: 4, 7A, 7B och 10, försenad. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 06:08 - 07:00.
S
57 3.7.2014 19:55 - 21:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 20:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58 3.7.2014 17:24 - 18:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 17:08 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor