Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
18 2.7.2014 20:04 - 20:50
Esbo lokaltrafik, linje 18 från Hagalund, kl. 19:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
315 2.7.2014 15:04 - 16:03
Regiontrafik, linje 315 från Helsingfors, kl. 15:03 inställd. Orsak: olycka.
S
22 2.7.2014 14:42 - 15:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 22 från Storkärr, kl. 14:22 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
811 2.7.2014 14:16 - 15:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 811, undantagsrutt, hållplatsen Kivijatatie (4885) trafikeras inte. Orsak: gatan avstängd. Beräknad tid: 13:59 - 15:52.
S
633 2.7.2014 13:53 - 14:40
Regiontrafik, linje 633 från Helsingfors, kl. 13:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 2.7.2014 08:01 - 08:24
Närtåget M från centrum, kl. 07:54 inställd.
S
M 2.7.2014 08:01 - 08:52
Närtåget M mot centrum, kl. 08:22 inställd.
S
M 2.7.2014 07:11 - 07:44
Närtåget M från centrum, kl. 07:14 inställd.
S
M 2.7.2014 07:11 - 08:12
Närtåget M mot centrum, kl. 07:42 inställd.
S
M 2.7.2014 07:01 - 07:12
Närtåget M mot centrum, kl. 06:42 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor