Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
732 3.3.2015 16:21 - 17:20
Regiontrafik, linje 732 från Havukoski, kl. 16:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
21V 3.3.2015 15:34 - 16:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 15:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Y E 3.3.2015 15:12 - 18:30
E- och Y-tågen har inställts helt till ca kl. 18.30.
S
M 3.3.2015 15:05 - 18:30
M-tågen trafikeras med 20 minuters mellanrum till kl. 18.30. Tågen avgår från Helsingfors kl. x.09, x.29 och x.49 och från Vandaforsen kl. x.17, x.37 och x.57
S
A 3.3.2015 15:02 - 18:30
A-tågen trafikeras med 20 minuters mellanrum. Tågen avgår från Helsingfors kl. x.04, x.24 och x.44 och från Alberga kl. x.07, x.27 och x.47.
S
E 3.3.2015 13:17 - 14:19
Närtåget E mot Köklax, kl. 13:19 inställd.
S
E 3.3.2015 13:17 - 14:49
Närtåget E mot Köklax, kl. 13:49 inställd.
S
E 3.3.2015 13:17 - 15:19
Närtåget E mot Köklax, kl. 14:19 inställd.
S
E 3.3.2015 13:17 - 15:25
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 14:25 inställd.
S
E 3.3.2015 13:17 - 15:55
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 14:55 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor