Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
20 22.10.2013 22:18 - 23:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 22:03 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
474 22.10.2013 19:21 - 20:11
Regiontrafik, linje 474 från Helsingfors, kl. 19:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
514 22.10.2013 17:04 - 18:00
Regiontrafik, linje 514 och 540, möjliga förseningar. Orsak: olycka / Ring 1. Beräknad tid: 17:01 - 18:00.
S
54 22.10.2013 17:02 - 18:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 54, försenas. Orsak: olycka / Ring 1. Beräknad tid: 16:59 - 18:00.
S
55 22.10.2013 16:58 - 17:38
Vanda lokaltrafik, linje 55 från Dickursby, kl. 16:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
107 22.10.2013 15:29 - 16:09
Regiontrafik, linje 107 från Kampen, kl. 15:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 22.10.2013 13:26 - 14:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Rönnbacka, kl. 13:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
53 22.10.2013 13:15 - 14:10
Vanda lokaltrafik, linje 53 från Pejas, kl. 13:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 22.10.2013 13:10 - 14:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 62 från Järnvägstorget, kl. 13:00 inställd. Orsak: olycka.
S
66A 22.10.2013 08:02 - 09:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 66A från Drumsö(Hallonnäs), kl. 08:03 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor