Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 4.7.2014 15:06 - 15:32
Närtåget A mot centrum, kl. 15:02 inställd.
S
121A 4.7.2014 13:48 - 14:45
Regiontrafik, linje 121A från Helsingfors, kl. 13:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Y 4.7.2014 12:36 - 14:15
Närtåget Y mot centrum, kl. 13:15 inställd.
S
E 4.7.2014 12:32 - 12:41
Närtåg E mot centrum kl 12:25 inställd mellan Köklax-Alberga. Beräknad tid: 12:28 - 12:41.
S
E 4.7.2014 12:16 - 13:19
Närtåget E från centrum, kl. 12:19 inställd.
S
E 4.7.2014 12:16 - 13:55
Närtåget E mot centrum, kl. 12:55 inställd.
S
45 4.7.2014 07:46 - 08:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 45 från Malmgård, kl. 07:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
50 4.7.2014 07:07 - 08:07
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Dickursby, kl. 07:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 4.7.2014 07:04 - 07:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 06:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 4.7.2014 06:16 - 07:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 06:35 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor