Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
69 13.1.2015 07:40 - 09:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Elielplatsen, kl. 08:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 13.1.2015 07:28 - 08:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 07:31 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
76A 13.1.2015 07:28 - 08:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Malm station, kl. 07:53 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
10 13.1.2015 07:12 - 08:08
Esbo lokaltrafik, linje 10 från Otnäs, kl. 07:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
122A 13.1.2015 07:06 - 08:05
Regiontrafik, linje 122A från Holmbacken, kl. 07:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 13.1.2015 07:04 - 07:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 06:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
68 13.1.2015 07:01 - 08:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 07:48 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 13.1.2015 07:00 - 07:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Elielplatsen, kl. 06:59 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 13.1.2015 07:00 - 08:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 07:43 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
3 10 1A 1 2 13.1.2015 06:50 - 09:00
Spårvägslinjerna: 1, 10, 2, 3 och 1A, möjliga förseningar. Orsak: dåligt väder. Beräknad tid: 06:46 - 09:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor