Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 1.6.2015 15:31 - 16:31
Närtåget K mot Kervo, kl. 15:31 inställd.
S
K 1.6.2015 15:31 - 17:15
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 16:15 inställd.
S
N 1.6.2015 14:36 - 15:45
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 14:45 inställd.
S
42 1.6.2015 13:55 - 14:37
Esbo lokaltrafik, linje 42 från Jorv, kl. 13:37 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
85A 1.6.2015 10:51 - 11:52
Esbo lokaltrafik, linje 85A från Esbo centrum, kl. 10:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 1.6.2015 10:16 - 10:29
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 09:59 inställd.
S
M 1.6.2015 10:16 - 10:57
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 10:27 inställd.
S
S 1.6.2015 10:01 - 11:32
Närtåget S mot Helsingfors, kl. 10:32 inställd.
S
973 1.6.2015 07:51 - 09:03
Regiontrafik, linje 973 från Virrenkulma, kl. 08:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
452 1.6.2015 07:29 - 08:25
Regiontrafik, linje 452 från Helsingfors, kl. 07:25 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor